Phụ kiện khí phòng LAB được cung cấp từ các nhà sản xuất uy tín về sản phẩm phòng thí nghiệm và có thương hiệu trên thế giới như Superlok

Ngoài ra NewtechSTST cũng cung cấp các thiết bị chuyên dụng cho hệ thống Khí phòng LAB

Liên hệ: 0902769770
Liên hệ: 0902769770
Liên hệ: 0902769770
Liên hệ: 0902769770
Liên hệ: 0902769770
Liên hệ: 0902769770
Liên hệ: 0902769770
Liên hệ: 0902769770
Liên hệ: 0902769770
Liên hệ: 0902769770