Giải pháp về khí thải cho phòng thí nghiệm

Giải pháp khí thải cho phòng thí nghiệm sử dụng hệ thống cánh tay hút để tinh gọn thiết bị và tiết kiệm không gian trong phòng thí nghiệm.

Nếu bạn đang gặp vướng mắc trong việc xử lý khí thải ra từ các loại thiết bị phân tích, thì hệ thống cánh tay hút là một sự lựu chọn hoàn hảo trong trường hợp này:

Hệ thống hút những khí thải mà các thiết bị phân tích khi hoạt động thải ra ngoài môi trường phòng thí nghiệm.

Hệ thống đáp ứng được các yêu cầu về không gian bố trí ở trên trần không ảnh hưởng đến diện tích chung.

Hệ thống có thể linh động xoay chuyển khi di chuyển thiết bị qua vị trí khác.

cánh tay hút cho giải pháp khí thải phòng thí nghiệm
Giải pháp khí thải phòng thí nghiệm sử dụng cánh tay hút

Hệ thống bao gồm những chi tiết chính:

Quạt hút trung tâm, là thành phần chính tạo sức hút đẩy khí thải từ phòng thí nghiệm ra môi trường bên ngoài.

Hệ thống đường ống kết nối từ cánh tay hút tới quạt, hệ thống này được thiết kế bằng nhựa PVC đảm bảo khả năng tác động của quạt hút, tránh cho thiết bị tuột lưu lượng khi vận hành.

Hệ thống cánh tay hút khí, hệ thống này có khả năng xoay chuyển cho phù hợp với đầu xả của thiết bị.

 

NewtechSTST – #1 Cung cấp hệ thống khí cho máy sắc ký